URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

AKCIA 28+29.11.2004
Beam Mobile: Umenie nových médií vo verejnom priestore mesta
workshop a prezentácia
 
Spolupráca: Burundi.
 
Holandsko – ruský projekt „Debates & Credits – Media Art in the Public Domain“ predstavia jeho ideoví rodičia, kurátori Tania Goryucheva (RU) a Eric Kluitenberg (NL). Nezostane len pri prezentácii, deň pred akcoiu sa kurátori spojili so slovenskými umelcami a vyrazili do verejného priestoru Bratislavy.
 
Tania Goryucheva
Teotretička umenia, kurátorka, orientujúca sa na súčasné umenie nových médií, v súčasnosti žije v Amsterdame. Pôsobila ako koordinátorka centra pre kultúru a umenie „MediaArtLab“ a kurátorka „TV Gallery“ v Moskve, zúčastňuje sa množstva umeleckých projektov na podporu nezávislého umenia a kultúry v transformujúcom sa Rusku. Spoluautorka a editorka Antológie ruského videoartu.
 
Eric Kluitenberg
Teoretik umenia a kultúrny organizátor, pôsobí v Centre pre kultúru a politiku De Baile v Amsterdame /www.debaile.nl/, organizačne participuje na mnohých európskych umeleckých projektoch. Pedagóg na Amsterdamskej univerzite, kde viedol kurzy nových médií, člen odborného tímu Akadémie Mediálnych umení v Kolíne, autor publikácií a článkov v oblasti nových médií.
 

 

 

 

 
 
„Debates & Credits – Media Art in the Public Domain“
 
Projekt je pokusom umelcov vstúpiť do priameho dialógu s masovým divákom prostredníctvom verejného priestoru. Vo fyzickom slova zmysle predstavuje verejný priestor voľné urbanistické prostredie, v dnešnom kontexte sa verejným priestorom rovnako stáva aj virtuálny priestor médií. Na ich križovatke stojí projekt „Debates & Credits – Media Art in the Public Domain“, na ktorom participovalo osem umelcov a zoskupení z Ruska a Holandska.
 
Títo umelci reprezentujú novú generáciu, ktorá sa nepretržite potýka so svetom médií. Elektronické médiá sa rozšírili do všetkých stránok života a sú hlboko zakorenené v tele spoločnosti, ovládajú ho cez informačný „krvný“ obeh. Ich skúsenosť so súčasným urbánnym priestorom charakterizuje zahltenosť obrazovými kódmi agresívnym reklamných kampaní na podporu predaja či už tovaru, alebo politickej informácie.
 
Tvorcovia, vybavení širokým spektrom nástrojov nových mediálnych technológií a reklamných stratégií, opustili klinické prostredie galérií, izolovaných od spoločnosti a vybrali sa do ulíc Moskvy, Jekaterinburgu a Amsterdamu, aby v nich ako nekontrolovateľný vírus rozšírili svoje vlastné poeticko/politické kódy a napadli tak štruktúru masovej komunikácie jej vlastnými zbraňami.
 
Participujúci umelci:
 
Archaeopteryx / .ru
Skupina umelcov z Izhevska maľuje na panelákové domy značky, používané na krabiciach – „pozor krehké, chrániť pred poškodením“ a pod. Vizuálny vtip nadobudol nový významový rozmer po explóziách v moskovských panelákoch, pripísaných čečenským teroristom, ktoré zvýšili ruskú agresiu.
 
Arno Coenen / .nl
Coenen vychádza z 3D animácie, ktorú prenáša do rôznych pôdob, napríklad mozaiky v podlahe. Je posadnutý symbolizmom nových hrdinov populárnej kultúry ako Lara Croft, ale aj tradičnými folkloristickými či propagandistickými motívmi ako napríklad holandskými žánrovými výjavmi s veternými mlynmi a drevákmi alebo ruskými nástennými monumentálnymi výjavmi robotníckych hrdinov a bojovníkov, ktorí v coenenenovskej reinterpretácií ožili ako výzdoba stanice metra.
 
Oleg Kireev / .ru
Ruský umelecký kritik a politický aktivista prispel do projektu D & C interenovým projektom „ghetto“, stránkou venovanou necenzurovanej, subjektívnej kultúrnej a politickej analýze s voľným prístupom a copyleftom, vyjadrujúcej predovšetkým opozíciu voči čečenskej politike. http://www.getto.rema.ru
 
MACHINE (Mark Klaversteijn & Paul du Bois) / .nl
Jedným z nápadov tejto dvojice je projekt BeamMobile, mobilnej svetlenej „reklamy“, projektujúcej svoje neobvyklé heslá a správy na vrejené budovy Moskvy a iných miest.
 
Leonard van Munster (DonLeo.org) / .nl
Pre D & C vytvoril nástennú zrkadlovú mozaiku pre okoloidúcich s takmer neviditeľným rytým odkazom „ja viem, kto ste“.
 
Galina Myznikova and Sergei Provorov / .ru
Umelci z Novgorodu pracujú v rôznych žánroch videoartu, inštalácie, soundartu, dizajnu odevu, reklame. Pre Moskvu prichystali verejný mediálny pamätník venovaný kolektívnej pamäti, V Amsterdame zrealizovali priamo v oknách a na fasáde De Baile centra videoinštaláciu, tematizujúcu 11. september.
 
PARK 4D TV / .nl
Táto amsterdamská skupina zrealizovala sériu nočných televíznych programov na Moskovskej káblovej televízii – kažkú noc vždy jedna hodina čistého zvuku a čistého obrazu...
 
Arseni Sergeev / .ru
Sergeev vytvoril a spustil promotion kampaň fiktívnej korporácie „Čierna ruka“, ktorá sa hlási k zodpovednosti za všetok strach na zemi.
 
28. novembra v Bratislave vyrazil do ulíc BeamMobile - auto naložené vykonným projektorom a laptopom. Cieľom projekcie boli voľné plochy mesta (paneláky, pamätniky, mosty, steny...) a účelom dôkaz, že verejný priestor sa ešte úplne nepoddal silám zvodným a znečistujúcim (reklamným plochám). Táto intervencia bola zatiaľ realizovaná v Holandsku a Rusku, v rámci projektu Debates&Credits. Jeho kurátori Eric Kluitenberg a Tania Goryucheva ho 29. predstavili v a4, no nešlo len o len prehratie a prerozprávanie ich projektu, ale aj o prezentáciu toho, čo sa udialo v spojení s miestnymi tvorcami na workshope.