URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

AKCIA 14.3.2005
Ukážme si svoje CITY: Výstavba v Bratislave
diskusia
 
Diskusia s predstaviteľmi mesta o tom, kam sa uberá súčasná výstavba a územné plánovanie v Bratislave
 
moderátorka: Zora Paulíniová
hosť: Ing.arch. Gabriel Čech, vedúci oddelenia územného plánovania magistrátu hl. m. SR Bratislavy
spolupráca: Voľné združenie bratislavských ochranárskych a občianskych organizácií
 
Verejné diskusné fóra Bratislava nahlas! sa konali v divadle Astorka – Korzo ’90 a vstúpili do povedomia bratislavskej verejnosti snahou o sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a samosprávou s cieľom riešiť problémy mesta a budovať občiansku spoločnosť. Nadväzujeme na túto iniciatívu spustením série večerov v A4 nultý priestor.
 

 

 

 

 
 
Okruhy otázok a problémov
 
Výškové budovy - bez ladu a skladu
Čím vyššie, tým lepšie? Existuje koncepcia výškovej zástavby v Bratislave? Aké sú kritériá úradníkov magistrátu pri povoľovaní stavby výškových budov? V každej štvrti jeden mrakodrap – budeme mať Manhattan?
 
Verejný priestor bez verejnej diskusie
V záujme občanov? Komu vyhovuje hustá zástavba oboch brehov Dunaja či Predstaničného námestia? Naozaj sú územní plánovači spokojní s tým, čo odsúhlasia? Slúžia takéto priestory všetkým občanom, alebo len niektorým skupinám?
 
Zahusťovanie sídlisk
Ďalšie byty namiesto kultúry, oddychu a zelene. Koho sem chceme pritiahnuť, Čaká nás nová vlna prisťahovalcov? Kto bude žiť v Bratislave o 15 rokov?
 
Preteky namiesto územného plánu
Klondike namiesto regulácie. Kto je pánom v Bratislave? Stihnú investori postaviť plánované budovy a štvrte ešte pred schválením územného plánu? Všetko pre autá a domy – kam až vykážu úradníci s investormi ľudí a zeleň? Ako stanovuje magistrát funkcie pre jednotlivé lokality v Bratislave?