URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

AKCIA 23.5.2005
Ukážme si svoje CITY: Koniec zelene v Bratislave?
diskusia
 
Diskusia s predstaviteľmi mesta o tom, kam sa uberá súčasná Bratislava a či v nej ešte ostane miesto pre zeleň.
 
moderátorka: Zora Paulíniová
hostia:
Tatiana Mikušová, námestníčka primátora hl. m. SR Bratislavy
Ivan Macko, riaditeľ 2. sekcie magistrátu – územných programov mesta
Anna Galčíková, mestská záhradníčka
Stanislav Tokoš, vedúci Ateliéru environmentalistiky - oddelenia územného plánovania magistrátu
Katarína Šimončičová, predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK) v Bratislave
spolupráca: Voľné združenie bratislavských ochranárskych a občianskych organizácií
 
Verejné diskusné fóra Bratislava nahlas! vstúpili do povedomia bratislavskej verejnosti snahou o sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a predstaviteľmi samosprávy, s cieľom riešiť problémy mesta a budovať občiansku spoločnosť.
 

 

 
 
Okruhy otázok:
 
Zeleň v Bratislave: Systém alebo chaos?
Akú koncepciu ochrany a tvorby zelene má mesto / magistrát? Aké nástroje využíva? “Zmestí” sa do nového územného plánu aj dostatok zelene?
 
Stromy verzus betón
Koľko zelene a stromov sa zničilo za posledné 3 roky? Aké ďalšie výruby sú pripravené? Aké postupy využívajú stavitelia na likvidáciu zelene? Ako im v tom mesto bráni / nebráni?
 
Aké máme perspektívy
Čo sa zmenilo od komunálnych volieb 2002? Koľko nových plôch a parkov bolo vytvorených za primátora Ďurkovského? Plní primátor svoj volebný sľub o zeleni?
 
Účasť verejnosti na rozhodovaní: Nenechajme sa prevalcovať
Aké prostredie chcú Bratislavčania? Čo majú robiť občania, keď mizne zeleň v meste? Ako ich magistrát zapája do ochrany a tvorby zelene?
 
Členmi združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií sú: ArTUR, BicyBa, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Centrum komunitného organizovania, iniciatíva Naše mesto, Mestský výbor SZOPK, Občianske združenie Za zdravú Patrónku, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, Za Matku Zem, Združenie občanov lokality Fialkové údolie.