URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

AKCIA 28+29.5.2005
Hlava Mapa
workshop a prezentácia
 
Súvisiaci text: Hlava Mapa
 
Naša akcia bola voľným odkazom na akcie francúzskych situacionistov v 60. rokoch, ktorí sa zameriavali na vnímanie mesta. Workshop nebol dopredu jasne vymedzený. Nešlo sa podľa vopred daných pravidiel, ale vychádzalo sa z toho, čo urobia účastníci s tým, čo vidia.
 
Re/kreanti odchádzajú za oddychom a zábavou. Cez víkendy v tropických horúčavách sa celá Bratislava presunie do okolitých lužných lesov. Preto sme tam s cieľom mapovať zákutia Bratislavy vyrazili aj my. Vydali sme sa na ďalekú cestu objaviť neznámu krajinu, ktorej sme dali meno NASHUA. Cieľom bolo vytvorenie prostredia na pomedzí fikcie a reality, označenie územia. Činnosť mapovania bola reálna, výsledok fikcia.
 

 

 
 
Záver sezóny a blížiace sa dovolenky sú znamením aj pre urbánnych re/kreantov. Niekedy nie je na škodu zrekreovať sa aj mimo tradične urbánneho priestoru. Stiera sa tak rokmi vybudovaná dichotómia mesto – dedina, urbánne – vidiecke. (V angličtine existuje pre hybridné útvary pojem rurban – rural a zároveň urban.)
 
Skúmali sme vybraný zlomok bratislavských rekreačných lokalít. Výsledkom výskumu je nová vizuálna mapa priestoru. Fotografie sme zatriedili do kategórií a vytvorili tak aj mentálnu mapu Nashua. Obrázky v kategórii Nashua sme nainštalovali aj na internet, na medzinárodnú stránku s fotoalbumami www.flickr.com, takže krajina bude ďalej žiť svojim životom.
 
 
   
 
   
 
 
Bonus: nashua.mp3