URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

AKCIA 5.10.2004
Urbánna re/kreácia Citylab
krst projektu
 
Piateho októbra 2004 bol odštartovaný cyklus multimediálnych prezentácií, performance, prednášok a workshopov pre všetkých, čo majú chuť stať sa nezvyčajným turistom vo vlastnom meste a prežiť nové urbánne príbehy. Mestá stali a stanú predmetom netradičných umeleckých a interdisciplinárnych projektov architektov, urbanistov, výtvarníkov, dizajnérov, súčasných umelcov a priaznivcov mestskej zábavy z celej Európy. Re/kreujeme okolo virtuálnej architektúry, experimentálneho urbanizmu, public artu, mestského designu, psychogeografie, krásy industriálu, detského mesta, urbánnej kinematografie, mestských hier...
 

 

 

 

 
 
Po úvodnom predstavení projektu večer pokračoval prvou multimediálnou show / hrou / prezentáciou:
 
Emergentní prostor virtuálních měst a architektury
prezentácia
 
Autor úvodu: Denisa Kera (CZ)
Momentálne pôsobí ako asistentka a doktorandka Inštitútu mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Vo svojich prácach, článkoch a projektoch sa orientuje na nové komunikačné a digitálne technológie a ich tematizáciu v oblasti filozofie, ontológie a umenia.
 
 

 
 
“Is that still technology or is it architecture? And that may be the reason why some people are convinced that architecture will be outmoded and replaced by technology. Such a conviction is not based on clear thinking. The opposite happens. Wherever technology reaches its real fulfillment it transcends into architecture.”
Mies van der Rohe, Technology and Architecture
 
Architektura místa často určuje typ sociálních a dalších interakcí a vazeb lidí, které jsou v daném prostoru možné. Platí ovšem i opačné tvrzení, že jsou to sociální interakce a aktivity lidí, které ve svém důsledku utvářejí architekturu. Právě otázku po vztahu prostoru a sociálních aktivit lidí řeší digitální projekty spojující město, architekturu a nové technologie. Jejich vztah má podobu vytváření různých interfaců, které často naplňují utopické nebo revoluční myšlenky nebo hledají nové formy propojení „virtuálního“ a „reálného“ prostředí. Spojení architektury a města s informačními a komunikačními technologiemi má proto za následek vznik nového typu prostoru, emergentního prostoru, v kterém se utváří nejen nový typ subjektivity, ale také společnosti, jak to stále znovu dokazují virtuální světy počítačových her.
 
 
   
 
 
Hostia: Vendula Šafářová (CZ), Zdena Zedníčková (CZ) - autorky projektu ANARCHI_TEKT
 
 

 
 
Experimentálny umelecký projekt ANARCHI_TEKT je dielom skupiny mladých architektov a umelcov z Prahy, ktorí vytvorili a ponúkli užívateľom internetu online prostredie virtuálneho mesta budúcnosti, pričom architektúra je tu úplne funkciou komunity a experimentovania s vlastnou identitou - hodnota miesta či budovy je daná človekom, ktorý toto miesto obýva.
„Projekt ANARCHI_TEKT nabízí radikální odpověd na otázku, zda již nezačíná jakási antiurbánní éra pod znakem virtualizace sociálního života. Projekt chápe tuto přeměnu jako apoteózu lidské tvořivosti a slobody, která má výraz v absolutní personalizaci 3D prostředí...“ (Denisa Kera)