URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 


 
Mgr. Zuzana Duchová, PhD. (teoretička výtvarného umenia)
Študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kreatívnych mestách na STU v Bratislave. Externe pôsobí na UTB v Zlíne, STU a občas aj VŠVU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzí umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu so štyridsiatimi spoluautormi vydala knihu BA! U-fu-turistický sprejvodca. Spriaznený člen združení Atrakt Art a A4. Fulltime zamestnávateľ: www.ccp.sk, príležitostná redaktorka a kurátorka. parallel life: www.sashe.sk/bozena.
zuzana[at]34.sk

 

 
Mgr. Alexandra Gojdičová (kulturologička, kultúrna organizátorka, projektová manažérka)
Absolventka odboru kulturológia na FF UK v Bratislave. Prezidentka študentského občianskeho združenia, kde počas svojho pôsobenia založila výstavný priestor Galéria po schodoch. Počas štúdia pôsobila v audiovizuálnom štúdiu Brachtl, kde sa podieľala na viacerých komerčných, umeleckých aj filmových projektoch vo funkcii výkonnej producentky, asistentky réžie a strihačky. Okrem filmových projektov sa podieľala na príprave dielní festivalu Mesiac fotografie 2002. Neskôr spolupracovala s občianskym združením Truc sphérique ako dramaturgička filmového festivalu Strečno 2003 a s organizáciou Centrum pre dokumentárny film ako manažérka festivalu dokumentárnych filmov Tri dni dokumentu 2003 v Bratislave. Pracuje v A4 – nultom priestore ako dramaturgička.
sasa[at]34.sk

 

 
Mgr. Barbora Šedivá, PhD. (kulturologička, kultúrna organizátorka, projektová manažérka)
je členkou združenia pre aktuálne umenie Atrakt Art (produkcia a PR festivalu experimentálnej hudby NEXT, redaktorka časopisu 3/4) spolupracuje s centrom súčasného umenia A4 - nultý priestor v Bratislave, tiež s oz 13 kubikov a je koordinátorkou festivalu sieťovej kultúry Multiplace. V rámci projektu Urbánna Re/kreácia / Citylab je okrem iného autorkou projektu dokumentárnych amatérskych filmov Fasa miesto o súčasných mestách z pohľadu jej násťročných obyvateľov. Vyštudovala kulturológiu na FiF UK v Bratislave a momentálne je doktorandkou na FaVU v Brne, so špecializáciou na umenie vo verejnom priestore a manažment kultúrnych inštitúcií.
MONOSKOP INFO
babuta[at]34.sk

 
Ing. arch. Ľubomír Nosko, PhD. (architekt)
nosko[at]citylab.sk

 

 
Mgr. Martin Ducho (IT konzultant)