URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT
Pribinova z Viedne
 
Walter Waldrauch, Neda Afazel
 
Súvisiaca akcia: SuperNova Pribinová?
 
Tento projekt bol realizovaný v ateliéri profesora Helmuta Schramma s názvom „Bratislava Pribinova” na Technickej Univerzite vo Viedni v lete 2003. Projekt je rozdelený do dvoch častí: prvou je definícia urbanistického konceptu územia, druhou, dôležitejšou časťou je zameranie sa na menšiu oblasť bývania. Projekt bol vnímaný ako možnosť, nie ako návrh na konkrétnu realizáciu. Dôležitými sa stali odpovede na nasledujúce otázky: Čo znamená pojem urbanita? Kde sú limity priestorovej a funkčnej hustoty v mestskom prostredí? Našou pracovnou metódou bolo hlavne kreslenie a práca s modelom. Kresba predstavovala vizuálnu transformáciu ideí, ktoré boli dovedené do úplnosti v podobe modelu. Týmto spôsobom sme svoje idey podrobili skúške. Navrhovanie vnímame ako symbiotický proces. Aby sme si utvorili obraz o celku, často sme si pomáhali zobrazeniami v menšej mierke.
 

 

01 Concept
 
V prvej časti projektu sme sa zamerali na celú oblasť. Dôležité bolo vypracovať urbanistický model oblasti, v ktorom dominujú dve témy: hustota a linearita. Druhý pojem bol formulovaný reakciou na lokalitu, ktorá je pozdĺž brehu rieky, na južnú orientáciu a historické centrum. Potrebné bolo vytvoriť štrukturálnu protiváhu historickému centru. Logickým uzáverom bolo umiestnenie jazera a s ním súvisiacej promenády. Ďalej slúži jazero ako časť prázdneho priestoru na kompenzáciu husto zastavaného okolia. Zamýšľané bolo aj predĺženie lineárnej štruktúry k oblasti prístavu. 01concept Konkrétna hustota priestoru bola dosiahnutá použitím maximálnej hustoty, limitovanej lineárnou štruktúrou. Brali sme ohľad na faktory ako slnečné svetlo, vzdialenosti a prístupnosť. Bolo možné integrovať funkčnú hustotu do lineárneho systému. Z tohto dôvodu sme vyskúšali urobiť model v menšej mierke, aby sme uvideli limity hmoty.
 
 

02 Concept Model
Pri definovaní konceptu dopravy a komunikácie sme celok rozdelili do jednotlivých blokov.
 
 

03 Overview Model
Aby sme sa vyhli monotónnej atmosfére mestskej zástavby, na úroveň parteru sme umiestnili paralelné pásy budov, ktoré slúžia hlavne na parkovanie a obchodné účely.
 

04 Bird's Eye View
Tieto bloky sú vnútorne organizované pomocou spojovacích chodníkov a častí budov, ktoré spájajú rozdielne úrovne ako aj rôzne funkcie. Týmto spôsobom vytvárajú organizmus mesta, prerušovaný námestiami, otvorenými priestormi, parkami a pohľadovou osou. Tieto aspekty oživia organizmus, umožnia rozdielne zážitky a zabránia vzniku monofunkčných zón.
 
 
 
 
Spomenuté myšlienky sme potom zrealizovali a vypracovali detaily istých častí územia, viditeľné na obrázkoch. Rôzne farby poukazujú na rôzne funkcie a možné prechody sú ukázané na príklade knižnice, z ktorej sa vchádza do študentského hostela a verejného priestoru, alebo na príklade chodieb ktoré spájajú bloky kancelárií. Návrh priestorných obytných jednotiek reaguje na mestskú hustotu a naopak. Každý byt je orientovaný na juh, vybavený balkónom alebo dvorom.